Bienvenidos a la sección de POESÍAS IRANÍES de Irán.


Sepa más acerca de la Poesía iraní


Saadí Širāzi 1184-1291:


بس بگرديد و بگردد روزگار
دل به دنيا در نبندد هوشيار
اي كه دستت مي رسد كاري بكن
پيش از آن كز تو نيايد هيچ كار
نام نيكو گر بماند زآدمي
به كزاو ماند سراي زرنگار
سال ديگر را كه مي داند حيات
يا كجا رفت آنكه با ما بود يار
صورت زيباي ظاهر هيچ نيست
اي برادر سيرت زيبا بيار
چون زبردستيت بخشيد آسمان
زير دستان را هميشه نيك دار سعدي شيرازيHa dado y dará muchas vueltas la historia, al inteligente no le atrae el mundo. ¡Oh tú! que tienes poder haz algo, antes de que seas incapaz. Es mejor que quede la buena memoria de la persona que una casa dorada y bonita. ¿Quién sabe si vivirá al año que viene, o dónde se habrá ido el que era nuestro amigo? ¡Oh hermano mío! tener una bella apariencia no es nada, ofrece una bonita belleza interior. Si el cielo te otorga grandeza y superioridad, custodia a los inferiores por siempre.


Rudakí Samarcandí:


شاد زي با سياه چشمان شاد
كه جهان نيست جز فسانه و باد
زآمده شادمان ببايد بود
وز گذشته نكرد بايد ياد
من و آن جعد موي غاليه بوي
من و آن ماهروي حور نژاد
نيكبخت آن كسي كه داد و بخورد
شور بخت آن كه او نخورد و نداد
باد و ابر است اين جهان فسوس
باده پيش آر ، هرچه بادا باد

رودکی سمرقندی


Vive felizmente con las de ojos negros que el mundo no es nada mas que viento y fábula. Alégrate de lo que has conseguido y no recuerdes el pasado. Para mi aquel rizado y perfumado cabello, para mi aquella cara de luna que es de raza de ángeles. Afortunado es el que utiliza y obsequia, desafortunado el que no utiliza y ni ofrenda. Este mundo de anhelo es como el viento y la nube, acerca el vino, ¡pase lo que pase!
Abul Qāsem Ferdosí:بيا تا جهان را به بد نسپريم
به كوشش همه دست نيكي بريم
نباشد همي نيك و بد پايدار
همان به كه نيكي بود پايدار
همان گنج ودينار و كاخ بلند
نخواهد بدن مر تورا سودمند
فريدون فرخ فرشته نبود
ز مشك و ز عنبر سرشته نبود
به داد و دهش يافت آن نيكويي
تو داد و دهش كن ، فريدون تويي
حكيم ابوالقاسم فردوسي

Qué no pasemos mal la vida de este mundo, empleemos la mano de la bondad para nuestros esfuerzos. Ni lo bueno ni lo malo es eterno, entonces será mejor que la bondad quede como recuerdo. Aquel tesoro, los dinares y el castillo no te servirán de nada. El bendito Fereidún no era un ángel, ni estaba hecho de almizcle y ámbar, consiguió su fama de bondadoso por dar y ofrecer
Attār Neišāburi:گم شدم در خود چنان كز خويش نا پيدا شدم
شبنمي بودم ز دريا ، غرقه در دريا شدم
سايه اي بودم از اول بر زمين افتاده خوار
راست كان خورشيد پيدا گشت ، ناپيدا شدم
زآمدن بس بي نشان و از شدن بس بي خبر
گوييا يك دم برآمد كامدم من يا شدم
در ره عشقش قدم درنه اگر با دانشي
لاجرم در عشق هم نادان و هم دانا شدم
چون همه تن ديده مي بايست بود و كور گشت
اين عجايب بين كه چون بيناي نا بينا شدم
چون دل عطار بيرون ديدم از هردو جهان
من ز تاثير دل او بيدل و شيدا شدم
عطارنيشابوري

Me perdí tanto en mi mismo que he desaparecido incluso para mi, era una gota de rocío del mar y me ahogué en el mar. Al principio era una sombra tirada y despreciada en el suelo, justo cuando apareció el sol, me desaparecí. Parece que era sólo un momento cuando vine o fui, ésta llegada sin rastro y salida sin aviso. Camina en la ruta de su amor si eres sapiente, sin remedio me convertí en conocedor e ignorante en su amor. Como hay que ser todo ojo y al mismo tiempo ciego, mira lo extraño de hacerme mirador ciego. Al ver el corazón de Attār fuera de los dos mundos, por el efecto del mismo, me convertí en enamorado y atraído.

Yalāl ud-Din Mohammad Baljí:ما كار و دكان و پيشه را سوخته ايم
شعر و غزل و دوبيتي آموخته ايم
در عشق كه او جان و دل و ديده ي ماست
جان و دل و ديده هرسه را سوخته ايم

Nosotros hemos quemado el encargo, el comercio y la expendeduría, y en su lugar hemos aprendido la poesía, la lírica y las cuartetas . Por el amor que es nuestra vida, nuestro corazón y nuestros ojos, hemos quemado los tres; la vida, el corazón y los ojos.

هم نور دل مني و هم راحت جان
هم فتنه برانگیزی و هم فتنه نشان
ما را گويي چه داري از عشق نشان؟
ما را از دوست بي نشاني است نشان

Eres la luz de mi corazón y la tranquilidad de mi vida. Siembras la discordia y luego la calma. Me preguntas ¿cuáles son los signos de amor? Su única señal es que no tiene señales.

اندر سر ما همت كاري دگر است
معشوقه ي خوب ما نگاري دگر است
والله به عشق نيز قانع نشويم
ما را پس از اين خزان بهاري دگر است

En nuestra mente está la intención de hacer otras cosas, nuestra amante es aún más bella. Juro por Dios, que tampoco nos satisface el amor, aunque después de éste otoño hallaremos una nueva primavera.Sāeb Tabrizí:خوش آنكه از دو جهان گوشه ي غمي دارد
هميشه سر به گريبان ماتمي دارد
تو مرد صحبت دل نيستي چه مي داني
كه سر به جيب كشيدن چه عالمي دارد
لب پياله نمي آيد از نشاط به هم
زمين ميكده خوش خواب بي غمي دارد
تو محو عالم فكر خودي ، نمي داني
كه فكر صائب ما نيز عالمي دارد
صائب تبريزي

Bendito sea el que tiene un rincón de tristeza en los dos mundos, siempre mete la cabeza en el cuello de luto. Tú no eres hombre que conversa con el corazón, no sabes que maravilloso es meter la cabeza en el cuello. Los labios de la copa no se cierran de alegría, y el suelo de la taberna tiene un buen sueño sin preocupaciones. Tú estás absorto en el mundo de tus meditaciones, no sabes que mundo más extraño tiene nuestro perfecto pensamiento (el pensamiento de Sāeb).


Orfi Šhirāzí:
جهان بگشتم و حقا كه هيچ شهر و ديار
نيافتم كه فروشند بخت در بازار
كفن بياور و تابوت و جامه نيلي كن
كه روزگار طبيب است و عافيت
زمنجنيق فلك سنگ فتن
من ابلهانه گريزم در آبگينه حصار
چنين كه ناله زدل جوشد و نفس نزنم
عجب مدار گرآتش برآورم چو چنار
مرا زمانه ي طناز دست بسته به تيغ
زند به فرقم و گويد كه هان سري مي خار
اگر كرشمه ي وصلم كشد وگر غم هجر
نه آفرين ز لبم بشنوند و ني زنهار
گل حيات من از بس كه هست پژمرده
اجل نمي زند از ننگ بر سر دستار
عرفي شيرازي

Di vueltas por el mundo y verdaderamente no encontré, ninguna ciudad ni tierra donde vendieran un buen destino. Tráeme la mortaja y el ataúd, y oscurece tu camisa, que el día de hoy es médico, y la cura está enferma. De la catapulta del cielo nos llueven piedras de desorden, y yo vanamente me escapo a las vallas de cristal. De esta forma que hierven suspiros y no rechisto, no te extrañes si sale fuego de mi como el árbol del plátano. El tiempo coqueto me ha atado la mano, me corta con la navaja y dice ráscate la cabeza. Si me matan los gestos sensuales de amor o la tristeza de separación, no van a oír de mi ni alegría ni suplica. La flor de mi vida está tan marchita, que la muerte no se la pone sobre su turbante por deshonor . . .
Qāāní Širāzí:
از كشت عمل بس است يك خوشه مرا
در روي زمين بس است يك گوشه مرا
تا چند چو گاو گرد خرمن گرديم؟
چون مرغ بس است دانه اي توشه مرا
نه باده نه جام باده ماند باقي
نه ساده نه نام ساده ماند باقي
ما زاده ي مام روزگاريم ، ولي
نه زاده ، نه مام زاده ماند باقي
يك عمر شهان تربيت جيش كنند
تا نيم نفس عيش به صد طيش كنند
نازم به جهان همت درويشان
كايشان به يكي لقمه دو صد عيش كنند
قاآني شيرازي

De los hechos plantados me basta un racimo, sobre la tierra me basta una esquina. ¿Hasta cuándo damos vueltas alrededor de la cosecha como los bueyes? me basta un grano de alimento, como al pollo. *** No se quedarán ni el vino ni el ánfora de la bebida, Ni la sencillez ni el nombre sencillo quedarán. Somos nacidos de la madre de nuestro tiempo, pero no quedarán ni el nacido ni la madre del nacido. *** Por toda la vida los reyes instruyen al ejercito, para conseguir un gozo con muchos infortunios, para medio respiro. Bendita sea la voluntad de los derviches en el mundo, que ellos con una bocanada consiguen doscientos gozos.

Foruqi Bastāmi:


خوش آنكه حلقه هاي سرزلف وا كني
ديوانگان سلسله ات را رها كني
كار جنون ما به تماشا كشيده است
يعني تو هم بيا كه تماشاي ما كني
تو عهد كرده اي كه نشاني به خون مرا
من دست بردعا كه به عهدت وفا كني
داني كه چيست حاصل انجام عاشقي؟
جانانه را ببيني و جان را فدا كني
من دل ز ابروي تو نبرم به راستي
با تيغ كج اگر سرم از تن جدا كني
تا كي به انتظار قيامت توان نشست؟
برخيز تا هزار قيامت به پا كني.
فروغي بسطامي

Qué bien si abres los rizos de tu pelo, y liberas a tus locos encadenados. Nuestra locura es algo digno de ser visto, así pues, ven a vernos tú también. Te has comprometido a acabar conmigo ensangrentándome, tengo las manos imprecando para que cumplas tu promesa. ¿Sabes cuál es el resultado final de enamorarse? Ver al amando y dar la vida por él. ¿Hasta cuándo podemos esperar la resurrección? Levántate a suscitar miles de resurrecciones.Sohrāb Sepehri:
و پيامي در راه
روزي خواهم آمد و پيامي خواهم آورد
در رگ ها نور خواهم ريخت
:و صدا در خواهم داد
اي سبد ها تا پرخواب
سيب آوردم ، سيب سرخ خورشيد
خواهم آمد ، گل ياسي به گدا خواهم داد
زن زيباي جذامي را گوشواري ديگر خواهم بخشيد
كور را خواهم گفت: چه تماشا دارد باغ
دوره گردي خواهم شد، كوچه ها را خواهم گشت
جار خواهم زد: آي شبنم ، شبنم ، شبنم
رهگذاري خواهد گفت: راستي را ، شب تاريكي است
كهكشاني خواهم دادش
روي پل دختركي بي پاست،
دب اكبر را بر گردن او خواهم آويخت
هرچه دشنام ، از لب ها برخواهم چيد
هرچه ديوار از جا برخواهم كند
رهزنان را خواهم گفت
كارواني آمد ، بارش لبخند
ابر را پاره خواهم كرد
من گره خواهم زد ، چشمان را با خورشيد ، دل ها را باعشق
سايه ها را با آب ، شاخه ها را با باد
و به هم خواهم پيوست ، خواب كودك را با زمزمه ي زنجره ها
بادبادك ها به هوا خواهم برد
گلدان ها را آب خواهم داد
خواهم آمد پيش اسبان ، گاوان ، علف سبز نوازش خواهم ريخت
مادياني تشنه ، سطل شبنم را خواهم آورد
خر فرتوتي در راه ، من مگس هايش را خواهم زد
خواهم آمد سر هر ديواري
ميخكي خواهم كاشت
پاي هر پنجره اي شعري خواهم خواند
هر كلاغي را كاجي خواهم داد
مار را خواهم گفت : چه شكوهي دارد غوك
آشتي خواهم داد
آشنا خواهم كرد
راه خواهم رفت
نور خواهم خورد
دوست خواهم داشت

Y un mensaje en el camino Vendré un día y traeré un mensaje, meteré luz en las venas, y alzaré la voz: ¡Oh vosotros que tenéis la cesta llena de sueño! Traigo manzana, manzana roja del sol. Vendré, daré un jazmín al mendigo. Obsequiaré otro zarcillo a la bella leprosa. Diré al ciego: ¡Qué vistoso es el jardín! Seré un errante, daré vueltas por los callejones. Pregonaré: ¡Rocío, rocío, rocío! Un pasajero dirá: Verdaderamente es una noche oscura. Le daré una galaxia. En el puente hay una chiquilla sin piernas, le colgaré la Osa Mayor del cuello. Eliminaré todos los insultos de los labios. Tiraré todas las paredes de su sitio. Diré a los salteadores de caminos: Ha llegado una caravana y su mercancía es la sonrisa. Romperé las nubes. Araré los ojos con el sol, los corazones con el amor, las sombras con el agua y las ramas con el viento, y juntaré el sueño del niño con el murmullo de los grillos. Levaré globos al cielo. Regaré las plantas. Iré donde se están los caballos y las reses y les echaré verde hierba de caricia. Para la yegua sedienta, traeré un cubo de rocío. Para el burro viejo, espantaré sus moscas en el camino. Vendré sobre todos los muros, plantaré claveles. Debajo de cada ventana recitaré un poema. A cada cuervo daré un pino. Diré a la serpiente: ¡Qué encanto tiene el sapo! Haré amistad. Daré reconocimientos. Pasaré caminos. Tomaré la luz. Amaré.

Nimā Yušiŷ:مانده از شب هاي دورادور
بر مسيرخامش جنگل
سنگچيني از اجاقي خرد
اندرو خاكستر سردي
همچنان كاندر غباراندوده ي انديشه هاي من ملال انگيز
طرح تصويري در آن هرچيز
داستاني حاصلش دردي
روز شيرينم كه با من آشتي مي داشت
نقش نا همرنگ گرديده
سرد گشته ، سنگ گرديده
با دم پاييز عمر من كنايت از بهار روي زردي
همچنان كه مانده از شب هاي دورادور
بر مسير خامش جنگل
سنگچيني از اجاقي خرد
اندرو خاكستر سردي
نیما یوشیج

Han quedado de las noches lejanas en el camino oscuro del bosque, cantos de un horno pequeño y su fría ceniza. Como en la neblina de mis aburridos pensamientos, rastros de una imagen, cualquier cosa en ella, un cuento, su resultado un dolor. Mi dulce día que estaba a mi favor ha cambiado de color, se ha enfriado, se ha endurecido como la piedra, con el otoño de mi vida, ironía de una primavera de rostro pálido. Del mismo modo han quedado de las noches lejanas en el camino oscuro del bosque, cantos de un horno pequeño y su fría ceniza.Saadí Širāzi:
ای ساربان آهسته رو کآرام جانم می‌رود
وآن دل که با خود داشتم با دلستانم می‌رود
¡oh guía de caravanas! aminora la marcha que el sosiego de mi alma me abandona
que aquél otrora corazón mío, marcha ahora con quien cautiva corazones
من مانده‌ام مهجور از او بیچاره و رنجور از او
گویی که نیشی دور از او در استخوانم می‌رود
quedándome aquí de él separado, irremediablemente, por él angustiado
una púa adentrándose en mis huesos, se diría de su amarga lejanía
گفتم به نیرنگ و فسون پنهان کنم ریش درون
پنهان نمی‌ماند که خون بر آستانم می‌رود
por medio de encantos y conjuros –me dije- oculto en mis adentros estas cuitas
mas oculto no permanece, cuando la sangre por mis flancos va fluyendo
محمل بدار ای ساروان تندی مکن با کاروان
کز عشق آن سرو روان گویی روانم می‌رود
¡oh guía de caravanas! desmonta las literas y más la marcha no aceleres
que en pos del amor de aquel grácil ciprés, se diría que mi alma me abandona
او می‌رود دامن کشان من زهر تنهایی چشان
دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم می‌رود
se marcha con sus vestiduras arrastrando, y yo el veneno de la soledad catando
dejad ya de preguntar cómo me encuentro, que de mi corazón toda traza ya ha partido
برگشت یار سرکشم بگذاشت عیش ناخوشم
چون مجمری پرآتشم کز سر دخانم می‌رود
indómito pasó el amante, dejándome una vida desdichada
humo desde los más alto voy exhalando, crisol de vivas llamas soy ahora
با آن همه بیداد او وین عهد بی‌بنیاد او
در سینه دارم یاد او یا بر زبانم می‌رود
mas a pesar de tanta tiranía, de promesas vanas e infundadas
en mi pecho albergo su recuerdo, su memoria por mi lengua va fluyendo
بازآی و بر چشمم نشین ای دلستان نازنین
کآشوب و فریاد از زمین بر آسمانم می‌رود
¡vuelve lozana y regozante amante! para que ante mis ojos te reclines
que mis clamores y tumultos, de la tierra se elevan a los cielos
شب تا سحر می‌نغنوم و اندرز کس می‌نشنوم
وین ره نه قاصد می‌روم کز کف عنانم می‌رود
velando la noche hasta el alba, y desoyendo todo tipo de consejo
las riendas de mis manos he perdido, esta ruta sin guía la camino
گفتم بگریم تا ابل چون خر فروماند به گل
وین نیز نتوانم که دل با کاروانم می‌رود
a base de llantos –yo me dije- los camellos de la caravana en el fango estancaría
así lo hice más no puede, mi corazón con la caravana se va alejando
صبر از وصال یار من برگشتن از دلدار من
گر چه نباشد کار من هم کار از آنم می‌رود
con paciencia espero, la unión con el amado, la vuelta de quien mi corazón ha conquistado
aunque esto imposible se me antoja, es en esto que prodigo mis estados
در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن
من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می‌رود
muchas cosas se dijeron, de las alamas que los cuerpos abandonan
mas yo aquí, con mis propios ojos, viendo como el alma me abandona
سعدی فغان از دست ما لایق نبود ای بی‌وفا
طاقت نمیارم جفا کار از فغانم می‌رود
¡Sa’adi! no somos dignos de tus lamentos
soportar ya no puedo estos oprobios, que exceden a mis lamentos

Ir arriba